Historie

Sunnnmøre og Romsdal Fiskesalslag (SUROFI) ble stiftet 24. juli 1945, og er landets nest største salgslag innenfor hvitfisksektoren. SUROFI har enerett på all førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr i sitt distrikt, som er Sunnmøre og Romsdal.

Lagets første formann Jacob Sætre fra Haugsbyda var med i Norges Fiskarlags Råfiskkomite fra 1938. I tilegg var Hans Goksøyr fra Runde med fra SUROFI sitt område. Denne komiteen fikk betydning for arbeidet med Råfiskloven.

En av grunnene til at det ble dannet et eget salgslag på Sunnmøre og Romsdal var at fiskerne i dette område ikke var innstilt på å innordne seg et sentrallag med hovedkontor i Tromsø. Fiskerne i distriket var heller ikke fornøyd med det omsetningsmønsteret det ble lagt opp til. I desember 1944 ble det holdt avstemning blant fiskerne, der spørmålet var om man ønsket et selvstendig salgslag for Sunnmøre og Romsdal eller forsatt ville sortere under Norges Råfisklag. Avstemningen viste at 94 % av de fiskerne som avga stemme ønsket et selvstendig salgslag for Sunnmøre og Romsdal.

Det nye salgslaget, som fikk navnet Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, ble dannet i juni 1945 og ble lovbeskyttet ved Kgl. res av 29.03.1946.