Logg inn Min Side

Markedet akkurat nå:

Nettauksjon

1 bud 0 kg 0 kr

Totalt

11 innmeldinger 490 263 NOK

Fangst av leppefisk:

Levert i dag:
Levert i år:
Regulering av fisket etter leppefisk i 2017 er basert på fartøykvoter i motsetning til fjoråret der det var en totalkvote av fiskeriet. Fartøy som har adgang til å delta i fisket etter leppefisk kan fiske en fartøykvote på 75.000 stk.