Styret

Styret i Surofi, som velges av årsmøtet har ti medlemmer, fem valgt etter forslag fra Møre og Romsdal Fiskarlag, tre fra Fiskebåt Vest, ett fra Norsk Sjømannsforbund og ett av og blant de ansatte i Surofi. Etter valget 30.04.2019 har styret følgende sammensetning:

Knut Støbakk

Knut Støbakk

Styreformann

Adr: Synes, 6040 Vigra

Tel: 70 18 32 19

Mob: 951 07 579

Email: kstobakk@gmail.com

Bjørn Giske

Bjørn Giske

Styremedlem

Adr: Skjongskaret 30, 6050 Valderøy

Mob: 901 34 721

Email: bg@giskehavfiske.no

Helge Lønes

Helge Lønes

Styremedlem

Adr: Perlevegen, 6060 Hareid

Mob: 915 73 530

Email: helgeloenes@gmail.com

Leif-Richard Sande

Leif-Richard Sande

Styremedlem

Adr: 6080 Gurskøy

Tel: 70 08 99 84

Mob: 924 11 943

Email: leif.sande@hotmail.com

Remi Teistklubb

Remi Teistklubb

Styremedlem

Adr: 6494 Vevang

Mob: 900 98 299

Email: ebri@online.no

Vigdis Torheim

Vigdis Torheim

Styremedlem- ansattes representant

Adr: Ole Brudes gate 24, 6006 Ålesund

Tel: 70102461

Mob: 920 83 017

Email: vigdis.torheim@surofi.no

Jon Grimstad

Jon Grimstad

Styremedlem

Adr: Kneiken 11, 6007 Ålesund

Mob: 924 50 156

Email: jon@strand-rederi.no

Leif Steinar Alnes

Leif Steinar Alnes

Styremedlem

Adr: Alnesgard, 6055 Godøya

Tel: 70185270

Mob: 977 09 3654

Email: leifsteinar@mimer.no

Vegard Kvalsvik

Vegard Kvalsvik

Styremedlem

Adr: Storgata 34, 6002 Ålesund

Mob: 917 65 339

Email: vegardkvalsvik@yahoo.no

Sigvald Sævik

Sigvald Sævik

Styremedlem

Adr: Sævik 48, 6094 Leinøy

Mob: 905 23 388

Email: sigvalsk@gmail.com