Styret

Styret i Surofi, som velges av årsmøtet har ti medlemmer, fem valgt etter forslag fra Møre og Romsdal Fiskarlag, tre fra Fiskebåt Vest, ett fra Norsk Sjømannsforbund og ett av og blant de ansatte i Surofi. Etter valget 04.05.16 har styret følgende sammensetning:

Knut Støbakk

Knut Støbakk

Styreformann

Adr: Synes, 6040 Vigra

Tel: 70 18 32 19

Mob: 951 07 579

Email: knst@giske.kommune.no

Einar Remøy

Einar Remøy

Styremedlem

Adr: Width Endresensv. 29, 6008 Ålesund

Tel: 70 13 34 03

Mob: 416 00 300

Email: einar@remoyrederi.no

Fridtjov Vorren

Fridtjov Vorren

Styremedlem

Adr: Engane 28, 6063 Hjørungavåg

Tel: 70 09 34 09

Mob: 906 19 124

Email: fridtjov_vorren@yahoo.no

Arve Teige

Arve Teige

Styremedlem

Adr: 6095 Bølandet

Mob: 958 43 099

Email: arveteige@hotmail.com

Leif-Richard Sande

Leif-Richard Sande

Styremedlem

Adr: 6080 Gurskøy

Tel: 70 08 99 84

Mob: 924 11 943

Email: leif.sande@hotmail.com

Remi Teistklubb

Remi Teistklubb

Styremedlem

Adr: 6494 Vevang

Mob: 900 98 299

Email: ebri@online.no

Vigdis Torheim

Vigdis Torheim

Styremedlem- ansattes representant

Adr: Ole Brudes gate 24, 6006 Ålesund

Tel: 70102461

Mob: 920 83 017

Email: vigdis.torheim@surofi.no

Webjørn Barstad

Webjørn Barstad

Styremedlem

Adr: Blindheimsnesvegen 50, 6020 Ålesund

Tel: 70108600

Mob: 926 44 104

Email: webjorn.barstad@havfisk.no

Leif Steinar Alnes

Leif Steinar Alnes

Styremedlem

Adr: Alnesgard, 6055 Godøya

Tel: 70185270

Mob: 977 09 3654

Email: leifsteinar@mimer.no

Vegard Kvalsvik

Vegard Kvalsvik

Styremedlem

Adr: Storgata 34, 6002 Ålesund

Mob: 917 65 339

Email: vegardkvalsvik@yahoo.no