Styret

Styret i Surofi, som velges av årsmøtet har sju medlemmer, tre valgt etter forslag fra Møre og Romsdal Fiskarlag, to fra Fiskebåt Vest, ett fra Norsk Sjømannsforbund og ett av og blant de ansatte i Surofi. Etter valget 04.05.2022 har styret følgende sammensetning:

Tore Roaldsnes

Tore Roaldsnes

Styreleder

Adr: Martin Døvings veg 16, 6017 Ålesunnd

Mob: 91597280

Email: thr@bluewild.no

Sigvald Sævik

Sigvald Sævik

Nestleder

Adr: Sævik 48, 6094 Leinøy

Mob: 905 23 388

Email: sigvalsk@gmail.com

Jon Grimstad

Jon Grimstad

Styremedlem

Adr: Kneiken 11, 6007 Ålesund

Mob: 924 50 156

Email: jon@strand-rederi.no

Marit Sandbukt Grytten

Marit Sandbukt Grytten

Styremedlem

Adr: Vikavegen 153, 6270 Brattvåg

Mob: 950 50 176

Email: samarit75@hotmail.com

Amalie Uggedal Holm

Amalie Uggedal Holm

Styremedlem

Adr: Apotekergata 8, 6004 Ålesund

Tel: 958 89 474

Email: ugleamalie@gmail.com

Torstein Orten

Torstein Orten

Styremedlem

Adr: Hjertvikvegen 209, 6480 Aukra

Mob: 990 48 702

Email: torsteinorten@gmail.com

Vigdis Torheim

Vigdis Torheim

Styremedlem- ansattes representant

Adr: Ole Brudes gate 24, 6006 Ålesund

Tel: 70102461

Mob: 920 83 017

Email: vigdis.torheim@surofi.no