Redskap

Ulike redskap har forskjellige utfordringer. For fangst med trål og snurrevad er dette viktig:

  • Unngå store fangster i trålposen
  • Tilpass halet til produksjonskapasiteten
  • Ikke bland fisk fra ulike hal i tankene

For fangst med line er dette viktig:

  • Unngå at bruket står for lenge
  • Bruk langtroa og kleppen på hodet og ikke i fiskekroppen
  • Bløgg fisken med en gang den kommer over rekka

For fangst med garn er dette viktig:

  • Unngå at bruket står for lenge
  • Ta fisken forsiktig ut av maskene for å unngå skader,- og bløgg den med en gang
  • Sortér sjødød fisk for seg