Fangstbehandling om bord

Korrekt fangsbehandlig om bord i fiskefartøy

Norske fiskefartøy har de beste forutsetningene for å produsere fisk av høy kvalitet. En ser likevel at enkelte slurver i fangstbehandlingen. Tap av kvalitet kan ikke rettes opp igjen. Det er derfor viktig å håndtere fisken optimalt gjennom hele fangst- og produksjonsprosessen. Korrekt fangstbehandling er viktig både ut i fra et kvalitetsaspekt og for lønnsomheten for mannskap og rederi.

Målet er at filmen skal gi nyttig informasjon og bidra til felles forståelse av kvalitet og konsekvensene av feil fangstbehandling. God kvalitet er viktig for norsk fiskerinæring sitt renommé og er et av våre viktigste fortrinn i eksportmarkedene.

Filmen er utarbeidet i samarbeid mellom Høgskulen i Volda, Møreforsking Marin, Ålesund Videregående skole, SUROFI, Møre og Romsdal Fiskarlag og utvalgte rederi og eksportører. Arbeidet er finansiert av Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond, SUROFI og VRI Møre og Romsdal.