Landingsinfo

Max 7 dager tilbake, senest 3 dager siden.
Landingsdato Merke Fartøynavn Produkt Tilstand Konservering Kvantum Mottaker Mottakernavn
16.10.2020 M 0099HØ REMØY UER rund frossen 300,25 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0093AK RESABUEN HYSE m/hode iset 83,00 M212 SKARSBØ. O A/S
16.10.2020 M 0093AK RESABUEN LANGE u/hode iset 4,00 M212 SKARSBØ. O A/S
16.10.2020 M 0093AK RESABUEN LYSING m/hode iset 9,00 M212 SKARSBØ. O A/S
16.10.2020 M 0093AK RESABUEN SEI u/hode iset 523,00 M212 SKARSBØ. O A/S
16.10.2020 M 0014SA RUSKEN KRABBE levende fersk 41,00 M325 HITRAMAT AS - MARINE SALES AS
16.10.2020 M 0014SA RUSKEN KRABBE levende fersk 334,00 M325 HITRAMAT AS - MARINE SALES AS
16.10.2020 M 0007MD SENIOR HUMMER levende fersk 2,40 M2013 SILVER SEAFOOD AS
16.10.2020 M 0007MD SENIOR HUMMER levende fersk 43,80 M2013 SILVER SEAFOOD AS
16.10.2020 M 0340HØ SKAGEN BREIFLABB m/hode iset 9,00 M374 MARINE SALES AS M-374
16.10.2020 M 0340HØ SKAGEN HYSE m/hode iset 115,00 M374 MARINE SALES AS M-374
16.10.2020 M 0340HØ SKAGEN LYR m/hode iset 2,00 M374 MARINE SALES AS M-374
16.10.2020 M 0340HØ SKAGEN LYSING m/hode iset 25,00 M374 MARINE SALES AS M-374
16.10.2020 M 0340HØ SKAGEN SEI m/hode iset 2,00 M374 MARINE SALES AS M-374
16.10.2020 M 0038VN SMÅSKJER ANNENSKATE vinger iset 7,00 M416 SANDEFISK AS
16.10.2020 M 0038VN SMÅSKJER BREIFLABB m/hode iset 261,00 M416 SANDEFISK AS
16.10.2020 M 0038VN SMÅSKJER KVEITE m/hode iset 20,00 M416 SANDEFISK AS
16.10.2020 M 0038VN SMÅSKJER PIGGHÅ rund iset 191,00 M416 SANDEFISK AS
16.10.2020 M 0038VN SMÅSKJER SEI m/hode iset 16,00 M416 SANDEFISK AS
16.10.2020 ZZ1514ZZ STRANDBØ YNGVE HUMMER levende fersk 3,20 M416 SANDEFISK AS
16.10.2020 ZZ1514ZZ STRANDBØ YNGVE HUMMER levende fersk 55,40 M416 SANDEFISK AS
16.10.2020 M 0003HD STRAUMSUND BROSME u/hode iset 6,00 M374 MARINE SALES AS M-374
16.10.2020 M 0003HD STRAUMSUND HYSE m/hode iset 100,00 M374 MARINE SALES AS M-374
16.10.2020 M 0003HD STRAUMSUND KVEITE m/hode iset 3,00 M374 MARINE SALES AS M-374
16.10.2020 M 0003HD STRAUMSUND LANGE u/hode iset 13,00 M374 MARINE SALES AS M-374
16.10.2020 M 0003HD STRAUMSUND LYR m/hode iset 8,00 M374 MARINE SALES AS M-374
16.10.2020 M 0003HD STRAUMSUND SEI u/hode iset 4,00 M374 MARINE SALES AS M-374
16.10.2020 M 0003HD STRAUMSUND TORSK m/hode iset 2,00 M374 MARINE SALES AS M-374
16.10.2020 M 0018F SØRHAV BREIFLABB m/hode iset 1 068,00 M212 SKARSBØ. O A/S
16.10.2020 M 0018F SØRHAV BREIFLABB u/hode iset 22,00 M212 SKARSBØ. O A/S
16.10.2020 M 0018F SØRHAV BREIFLABB u/hode iset 29,00 M212 SKARSBØ. O A/S
16.10.2020 M 0018F SØRHAV KVEITE m/hode iset 18,00 M212 SKARSBØ. O A/S
16.10.2020 M 0018F SØRHAV KVEITE m/hode iset 34,00 M212 SKARSBØ. O A/S
16.10.2020 M 0018F SØRHAV LANGE u/hode iset 21,00 M212 SKARSBØ. O A/S
16.10.2020 M 0018F SØRHAV LYSING m/hode iset 17,00 M212 SKARSBØ. O A/S
16.10.2020 M 0018F SØRHAV LYSING m/hode iset 28,00 M212 SKARSBØ. O A/S
16.10.2020 M 0018F SØRHAV SEI u/hode iset 8,00 M212 SKARSBØ. O A/S
16.10.2020 M 0018F SØRHAV TORSK u/hode iset 10,00 M212 SKARSBØ. O A/S
16.10.2020 TAS252 TANGEN MARCO LYDERSEN HUMMER levende fersk 3,40 M2013 SILVER SEAFOOD AS
16.10.2020 TAS252 TANGEN MARCO LYDERSEN HUMMER levende fersk 13,90 M2013 SILVER SEAFOOD AS
16.10.2020 M 0040MD TILDE HUMMER levende fersk 2,20 M2013 SILVER SEAFOOD AS
16.10.2020 M 0040MD TILDE HUMMER levende fersk 3,00 M2013 SILVER SEAFOOD AS
16.10.2020 M 0040MD TILDE HUMMER levende fersk 3,70 M2013 SILVER SEAFOOD AS
16.10.2020 M 0040MD TILDE HUMMER levende fersk 71,30 M2013 SILVER SEAFOOD AS
16.10.2020 M 0006M TORJO SEI rund iset 10 160,00 M199 FISKERNES AGNFORSYNING SL
16.10.2020 M 0006M TORJO SEI rund iset 10 160,00 M341 FISKERNES AGNFORSYNING SL
16.10.2020 M 0006M TORJO SEI rund iset 10 160,00 M359 FISKERNES AGNFORSYNING SL
16.10.2020 M 0024VS TURBO BERGGYLT levende fersk 21,03 M UNT M UNT(eks Leppefisk Ventemerd)
16.10.2020 M 0024VS TURBO BERGNEBB levende fersk 30,41 M UNT M UNT(eks Leppefisk Ventemerd)
16.10.2020 TAV144 ÅSVIK, BJARNE SEI u/hode iset 90,00 M416 SANDEFISK AS