Landingsinfo

Max 7 dager tilbake, senest 3 dager siden.
Landingsdato Merke Fartøynavn Produkt Tilstand Konservering Kvantum Mottaker Mottakernavn
16.10.2020 M 0099HØ REMØY BLÅKVEITE J/K frossen 128,25 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY BLÅKVEITE J/K frossen 320,00 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY BLÅKVEITE J/K frossen 1 407,75 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY BLÅKVEITE J/K frossen 1 973,00 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY BLÅKVEITE rund frossen 67,25 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY BLÅKVEITE rund frossen 279,25 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY BLÅKVEITE rund frossen 1 014,25 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY BROSME u/hode frossen 195,20 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY HYSE u/hode frossen 65,00 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY HYSE u/hode frossen 89,70 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY HYSE u/hode frossen 98,40 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY HYSE u/hode frossen 488,70 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY HYSE u/hode frossen 500,00 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY HYSE u/hode frossen 1 000,00 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY LANGE u/hode frossen 21,75 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY LANGE u/hode frossen 1 113,80 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY LANGE u/hode frossen 1 750,00 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY LANGE u/hode frossen 3 800,00 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY LYR u/hode frossen 174,30 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY LYR u/hode frossen 350,00 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY LYR u/hode frossen 400,00 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY LYSING u/hode frossen 57,75 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY LYSING u/hode frossen 530,65 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY LYSING u/hode frossen 1 314,95 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY LYSING u/hode frossen 3 600,00 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY LYSING u/hode frossen 8 100,00 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY SEI u/hode frossen 3,50 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY SEI u/hode frossen 1 578,35 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY SEI u/hode frossen 8 876,40 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY SEI u/hode frossen 14 728,20 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY SEI u/hode frossen 24 070,20 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY SEI u/hode frossen 31 324,15 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY SEI u/hode frossen 38 856,00 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY SEI u/hode frossen 67 870,00 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY SEI u/hode frossen 89 144,40 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY SEI u/hode frossen 100 000,00 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY SNABELUER hode m/buk frossen 3 723,50 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY SNABELUER J/K frossen 3 794,25 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY SNABELUER rund frossen 58,75 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY TORSK u/hode frossen 8,50 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY TORSK u/hode frossen 21,50 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY TORSK u/hode frossen 22,75 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY TORSK u/hode frossen 33,00 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY TORSK u/hode frossen 42,30 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY TORSK u/hode frossen 85,50 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY TORSK u/hode frossen 221,00 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY TORSK u/hode frossen 490,30 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY TORSK u/hode frossen 829,15 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY TORSK u/hode frossen 1 280,00 2091 Longvagruppen AS
16.10.2020 M 0099HØ REMØY UER rund frossen 100,00 2091 Longvagruppen AS