Landingsinfo

Max 7 dager tilbake, senest 3 dager siden.
Landingsdato Merke Fartøynavn Produkt Tilstand Konservering Kvantum Mottaker Mottakernavn
15.10.2020 M 0085G NORDSTAR SEI u/hode frossen 96 998,75 2091 Longvagruppen AS
15.10.2020 M 0085G NORDSTAR SEI u/hode frossen 96 998,75 2091 Longvagruppen AS
15.10.2020 M 0085G NORDSTAR SEI u/hode frossen 164 300,00 2091 Longvagruppen AS
15.10.2020 M 0085G NORDSTAR SEI u/hode frossen 164 300,00 2091 Longvagruppen AS
15.10.2020 M 0085G NORDSTAR TORSK u/hode frossen 11,75 2091 Longvagruppen AS
15.10.2020 M 0085G NORDSTAR TORSK u/hode frossen 31,00 2091 Longvagruppen AS
15.10.2020 M 0085G NORDSTAR TORSK u/hode frossen 54,25 2091 Longvagruppen AS
15.10.2020 M 0085G NORDSTAR TORSK u/hode frossen 94,70 2091 Longvagruppen AS
15.10.2020 M 0085G NORDSTAR TORSK u/hode frossen 149,00 2091 Longvagruppen AS
15.10.2020 M 0085G NORDSTAR TORSK u/hode frossen 186,50 2091 Longvagruppen AS
15.10.2020 M 0085G NORDSTAR TORSK u/hode frossen 305,50 2091 Longvagruppen AS
15.10.2020 M 0085G NORDSTAR TORSK u/hode frossen 551,10 2091 Longvagruppen AS
15.10.2020 M 0085G NORDSTAR UER J/K frossen 46,25 2091 Longvagruppen AS
15.10.2020 M 0085G NORDSTAR VASSILD rund frossen 425,75 2091 Longvagruppen AS
15.10.2020 M 0085G NORDSTAR VASSILD rund frossen 450,00 2091 Longvagruppen AS
15.10.2020 M 0085G NORDSTAR VASSILD rund frossen 858,75 2091 Longvagruppen AS
15.10.2020 M 0085G NORDSTAR VASSILD rund frossen 9 392,50 2091 Longvagruppen AS
15.10.2020 M 0078G NYTERTEN SEI u/hode iset 240,00 M317 FJORDLAKS A/S
15.10.2020 TBD251 PEDERSEN PER EGIL KRABBE levende fersk 11,00 M212 HITRAMAT AS - O.SKARSBØ AS
15.10.2020 TBD251 PEDERSEN PER EGIL KRABBE levende fersk 85,00 M212 HITRAMAT AS - O.SKARSBØ AS
15.10.2020 M 0031G REAL 1 REKE rund fersk salt kokt 25,00 MKAI REAL 1 M 0031G
15.10.2020 M 0014SA RUSKEN KRABBE levende fersk 42,00 M325 HITRAMAT AS - MARINE SALES AS
15.10.2020 M 0014SA RUSKEN KRABBE levende fersk 354,00 M325 HITRAMAT AS - MARINE SALES AS
15.10.2020 M 0014A SANDØYGUT SJØKREPS levende fersk 216,00 M2013 SILVER SEAFOOD AS
15.10.2020 N 0087B SJØGUTT ANNENSKATE vinger iset 38,00 M416 SANDEFISK AS
15.10.2020 N 0087B SJØGUTT BREIFLABB m/hode iset 961,00 M416 SANDEFISK AS
15.10.2020 N 0087B SJØGUTT KVEITE m/hode iset 33,00 M416 SANDEFISK AS
15.10.2020 N 0087B SJØGUTT KVEITE u/hode iset 79,00 M416 SANDEFISK AS
15.10.2020 N 0087B SJØGUTT LANGE u/hode iset 18,00 M416 SANDEFISK AS
15.10.2020 N 0087B SJØGUTT LYR u/hode iset 17,00 M416 SANDEFISK AS
15.10.2020 N 0087B SJØGUTT LYSING m/hode iset 105,00 M416 SANDEFISK AS
15.10.2020 N 0087B SJØGUTT SEI u/hode iset 50,00 M416 SANDEFISK AS
15.10.2020 N 0087B SJØGUTT TORSK u/hode iset 10,00 M416 SANDEFISK AS
15.10.2020 N 0087B SJØGUTT UER rund iset 2,00 M416 SANDEFISK AS
15.10.2020 TBB630 SJÅHOLM PALMER HUMMER levende fersk 4,00 M212 SKARSBØ. O A/S
15.10.2020 TBB630 SJÅHOLM PALMER HUMMER levende fersk 8,90 M212 SKARSBØ. O A/S
15.10.2020 TAB565 SKOGEN KJELL LANGE u/hode iset 6,00 M374 MARINE SALES AS M-374
15.10.2020 TAB565 SKOGEN KJELL LYR m/hode iset 1,00 M374 MARINE SALES AS M-374
15.10.2020 TAB565 SKOGEN KJELL SEI u/hode iset 126,00 M374 MARINE SALES AS M-374
15.10.2020 M 0074SØ STRANDAR SJØKREPS levende fersk 17,00 M2013 SILVER SEAFOOD AS
15.10.2020 TAO886 STRANDKLEIV JOHN SEI u/hode iset 35,00 MKAI STRANDKLEIV JOHN
15.10.2020 ZZ1511ZZ SUNDNES JAN HUMMER levende fersk 1,20 M416 SANDEFISK AS
15.10.2020 ZZ1511ZZ SUNDNES JAN HUMMER levende fersk 40,00 M416 SANDEFISK AS
15.10.2020 M 0022SA SUNNIVA BERGGYLT levende fersk 64,00 10517 MOWI ASA
15.10.2020 M 0022SA SUNNIVA BERGNEBB levende fersk 29,50 10517 MOWI ASA
15.10.2020 M 0082A TARE HUMMER levende fersk 2,80 M325 MARINE SALES AS M-325
15.10.2020 M 0082A TARE HUMMER levende fersk 19,50 M325 MARINE SALES AS M-325
15.10.2020 M 0082A TARE KRABBE levende fersk 26,00 M325 HITRAMAT AS - MARINE SALES AS
15.10.2020 TMA554 TEIGE EINAR HUMMER levende fersk 3,30 M374 MARINE SALES AS M-374
15.10.2020 TMA554 TEIGE EINAR HUMMER levende fersk 11,00 M374 MARINE SALES AS M-374