Landingsinfo

Max 7 dager tilbake, senest 3 dager siden.
Landingsdato Merke Fartøynavn Produkt Tilstand Konservering Kvantum Mottaker Mottakernavn
13.07.2020 M 0022G DØNNING II BREIFLABB m/hode iset 8,00 10378 SJØBUA RESTAURANTHUS AS
13.07.2020 N 0006VV NORDTIND TORSK u/hode frossen 1 584,60 2130 Frigocare Aalesund
13.07.2020 N 0006VV NORDTIND TORSK u/hode frossen 1 361,40 2130 Frigocare Aalesund
13.07.2020 N 0006VV NORDTIND TORSK u/hode frossen 1 825,80 2130 Frigocare Aalesund
13.07.2020 N 0006VV NORDTIND TORSK u/hode frossen 1 367,70 2130 Frigocare Aalesund
13.07.2020 N 0006VV NORDTIND LANGE u/hode frossen 1 580,40 2130 Frigocare Aalesund
13.07.2020 N 0006VV NORDTIND LANGE u/hode frossen 2 332,10 2130 Frigocare Aalesund
13.07.2020 N 0006VV NORDTIND LANGE u/hode frossen 6 228,10 2130 Frigocare Aalesund
13.07.2020 N 0006VV NORDTIND GRÅSTEINB u/hode frossen 2 526,70 2130 Frigocare Aalesund
13.07.2020 N 0006VV NORDTIND LYR u/hode frossen 21 610,00 2130 Frigocare Aalesund
13.07.2020 N 0006VV NORDTIND SEI u/hode frossen 16 933,00 2130 Frigocare Aalesund
13.07.2020 N 0006VV NORDTIND SEI u/hode frossen 50 283,20 2130 Frigocare Aalesund
13.07.2020 N 0006VV NORDTIND TORSK u/hode frossen 345,60 2130 Frigocare Aalesund
13.07.2020 N 0006VV NORDTIND TORSK u/hode frossen 1 936,80 2130 Frigocare Aalesund
13.07.2020 N 0006VV NORDTIND BREIFLABB u/hode frossen 104,05 2130 Frigocare Aalesund
13.07.2020 M 0192SØ KATO VHV kjøtt frossen 42 172,00 2031 Tyrholm & Farstad
13.07.2020 M 0065G SYNES SEI u/hode frossen 3 605,26 2031 Tyrholm & Farstad
13.07.2020 M 0065G SYNES TORSK u/hode frossen 202,00 2031 Tyrholm & Farstad
13.07.2020 M 0065G SYNES SEI u/hode frossen 58 446,16 2031 Tyrholm & Farstad
13.07.2020 M 0065G SYNES SEI u/hode frossen 5 242,00 2031 Tyrholm & Farstad
13.07.2020 M 0065G SYNES SEI u/hode frossen 76,00 2031 Tyrholm & Farstad
13.07.2020 M 0065G SYNES SEI u/hode frossen 1 233,00 2031 Tyrholm & Farstad
13.07.2020 M 0065G SYNES LANGE u/hode frossen 1 887,33 2031 Tyrholm & Farstad
13.07.2020 M 0065G SYNES SEI u/hode frossen 1 394,74 2031 Tyrholm & Farstad
13.07.2020 M 0065G SYNES HYSE u/hode frossen 62,00 2031 Tyrholm & Farstad
13.07.2020 M 0065G SYNES HYSE u/hode frossen 20,00 2031 Tyrholm & Farstad
13.07.2020 M 0065G SYNES BREIFLABB u/hode frossen 180,00 2031 Tyrholm & Farstad
13.07.2020 N 0006VV NORDTIND SEI u/hode frossen 2 082,30 2130 Frigocare Aalesund
13.07.2020 N 0006VV NORDTIND SEI u/hode frossen 29 735,00 2130 Frigocare Aalesund
13.07.2020 M 0065G SYNES KVEITE m/hode frossen 80,00 2031 Tyrholm & Farstad
13.07.2020 M 0065G SYNES KVEITE m/hode frossen 30,00 2031 Tyrholm & Farstad
13.07.2020 M 0065G SYNES LYSING u/hode frossen 21,00 2031 Tyrholm & Farstad
13.07.2020 M 0065G SYNES LYSING u/hode frossen 33,00 2031 Tyrholm & Farstad
13.07.2020 M 0065G SYNES SEI u/hode frossen 52 899,84 2031 Tyrholm & Farstad
13.07.2020 M 0065G SYNES LANGE u/hode frossen 2 135,67 2031 Tyrholm & Farstad
13.07.2020 M 0065G SYNES LANGE u/hode frossen 178,00 2031 Tyrholm & Farstad
13.07.2020 N 0006VV NORDTIND LYSING u/hode frossen 1 456,80 2130 Frigocare Aalesund
13.07.2020 N 0006VV NORDTIND LYSING u/hode frossen 6 362,00 2130 Frigocare Aalesund
13.07.2020 N 0006VV NORDTIND HVITTING u/hode frossen 56,40 2130 Frigocare Aalesund
13.07.2020 M 0018G SOLLEN SEI u/hode iset 15,00 M325 MARINE SALES AS M-325
13.07.2020 M 0018G SOLLEN LYR u/hode iset 52,00 M325 MARINE SALES AS M-325
13.07.2020 M 0018G SOLLEN SEI u/hode iset 29,00 M325 MARINE SALES AS M-325
13.07.2020 M 0018G SOLLEN TORSK u/hode iset 6,00 M325 MARINE SALES AS M-325
13.07.2020 M 0004A SAFIR BREIFLABB m/hode iset 150,00 M325 MARINE SALES AS M-325
13.07.2020 M 0004A SAFIR KVEITE m/hode iset 43,00 M325 MARINE SALES AS M-325
13.07.2020 M 0004A SAFIR PIGGVAR m/hode iset 9,00 M325 MARINE SALES AS M-325
13.07.2020 M 0004A SAFIR TORSK m/hode iset 6,00 M325 MARINE SALES AS M-325
13.07.2020 FAT684 HAGESELLE LARS SEI rund iset 112,00 M416 SANDEFISK AS
13.07.2020 FAT684 HAGESELLE LARS LYR rund iset 17,00 M416 SANDEFISK AS
13.07.2020 M 0020MD EMILIE SEI u/hode iset 193,00 M2013 SILVER SEAFOOD AS