Landingsinfo

Max 7 dager tilbake, senest 3 dager siden.
Landingsdato Merke Fartøynavn Produkt Tilstand Konservering Kvantum Mottaker Mottakernavn
12.02.2020 H 0062S BOGASKJÆR LYSING m/hode iset 189,00 M325 MARINE SALES AS M-325
12.02.2020 H 0062S BOGASKJÆR BREIFLABB m/hode iset 36,00 M325 MARINE SALES AS M-325
12.02.2020 H 0062S BOGASKJÆR UER rund iset 3,00 M325 MARINE SALES AS M-325
12.02.2020 M 0056S MYRA SJØKREPS levende fersk 36,00 M416 SANDEFISK AS
12.02.2020 M 0071SA GETO TORSK u/hode iset 45,34 MUNT HEIMFISK AS
12.02.2020 SF0048F HETLEVIKING HYSE m/hode iset 12,00 M374 MARINE SALES AS M-374
12.02.2020 SF0048F HETLEVIKING BREIFLABB m/hode iset 26,00 M374 MARINE SALES AS M-374
12.02.2020 SF0048F HETLEVIKING BROSME u/hode iset 16,00 M374 MARINE SALES AS M-374
12.02.2020 SF0048F HETLEVIKING KVEITE m/hode iset 4,00 M374 MARINE SALES AS M-374
12.02.2020 SF0048F HETLEVIKING LYSING m/hode iset 160,00 M374 MARINE SALES AS M-374
12.02.2020 SF0048F HETLEVIKING LANGE u/hode iset 140,00 M374 MARINE SALES AS M-374
12.02.2020 SF0048F HETLEVIKING SEI rund iset 9 216,00 M374 MARINE SALES AS M-374
12.02.2020 SF0048F HETLEVIKING LYR m/hode iset 199,00 M374 MARINE SALES AS M-374
12.02.2020 SF0048F HETLEVIKING TORSK m/hode iset 59,00 M374 MARINE SALES AS M-374
12.02.2020 M 0044SJ HAUGE JUNIOR HYSE u/hode iset 285,00 M325 MARINE SALES AS M-325
12.02.2020 M 0006A SYLTEBAS TORSK rund iset 222,00 M325 MARINE SALES AS M-325
12.02.2020 M 0040MD TILDE SJØKREPS levende fersk 131,00 M2013 SILVER SEAFOOD AS
12.02.2020 N 0098B EROS SEI u/hode iset 3 651,00 M317 FJORDLAKS A/S
12.02.2020 N 0098B EROS TORSK u/hode iset 215,00 M317 FJORDLAKS A/S
12.02.2020 N 0098B EROS HYSE u/hode iset 236,00 M317 FJORDLAKS A/S
12.02.2020 N 0098B EROS LANGE u/hode iset 91,00 M317 FJORDLAKS A/S
12.02.2020 M 0002MD NEPRHO SJØKREPS levende fersk 71,00 M2013 SILVER SEAFOOD AS
12.02.2020 SF0069SU BARSTEIN SEI rund iset 3 583,00 M416 SANDEFISK AS
12.02.2020 SF0069SU BARSTEIN HYSE m/hode iset 11,00 M416 SANDEFISK AS
12.02.2020 SF0069SU BARSTEIN LYR m/hode iset 65,00 M416 SANDEFISK AS
12.02.2020 SF0069SU BARSTEIN LYSING m/hode iset 12,00 M416 SANDEFISK AS
12.02.2020 SF0069SU BARSTEIN LYSING m/hode iset 8,00 M416 SANDEFISK AS
12.02.2020 SF0069SU BARSTEIN LANGE u/hode iset 65,00 M416 SANDEFISK AS
12.02.2020 SF0069SU BARSTEIN BROSME u/hode iset 10,00 M416 SANDEFISK AS
12.02.2020 SF0069SU BARSTEIN TORSK u/hode iset 28,00 M416 SANDEFISK AS
12.02.2020 M 0031G REAL 1 REKE rund fersk salt kokt 24,00 MKAI REAL 1 M 0031G
12.02.2020 M 0049AV BRATTHOLM SEI u/hode iset 1 628,00 M317 FJORDLAKS A/S
12.02.2020 M 0049AV BRATTHOLM LANGE u/hode iset 192,00 M317 FJORDLAKS A/S
12.02.2020 M 0049AV BRATTHOLM TORSK u/hode iset 174,00 M317 FJORDLAKS A/S
12.02.2020 M 0049AV BRATTHOLM TORSK u/hode iset 73,00 M317 FJORDLAKS A/S
12.02.2020 M 0049AV BRATTHOLM HYSE u/hode iset 201,00 M317 FJORDLAKS A/S
12.02.2020 M 0049AV BRATTHOLM BREIFLABB m/hode iset 14,00 M317 FJORDLAKS A/S
12.02.2020 M 0049AV BRATTHOLM KVEITE u/hode iset 6,00 M317 FJORDLAKS A/S
12.02.2020 M 0058A CAPELLA TORSK u/hode iset 96,00 M325 MARINE SALES AS M-325
12.02.2020 M 0058A CAPELLA RØDSPETTE m/hode iset 13,00 M325 MARINE SALES AS M-325
12.02.2020 M 0058A CAPELLA LANGE u/hode iset 6,00 M325 MARINE SALES AS M-325
12.02.2020 M 0011MD TERNHOLM SJØKREPS levende fersk 45,00 M2013 SILVER SEAFOOD AS
12.02.2020 H 0002O ELIAS SEI rund iset 9 158,00 M317 FJORDLAKS A/S
12.02.2020 R 0069K VEIDING SEI u/hode iset 14 222,00 M369 SPERRE BRØDRENE A/S
12.02.2020 R 0069K VEIDING LYR u/hode iset 400,00 M369 SPERRE BRØDRENE A/S
12.02.2020 R 0069K VEIDING TORSK u/hode iset 32,00 M369 SPERRE BRØDRENE A/S
12.02.2020 R 0069K VEIDING LANGE u/hode iset 274,00 M369 SPERRE BRØDRENE A/S
12.02.2020 R 0069K VEIDING HYSE u/hode iset 29,00 M369 SPERRE BRØDRENE A/S
12.02.2020 TBC198 HÅVIK OTTAR TORSK u/hode iset 234,00 M2013 SILVER SEAFOOD AS
12.02.2020 TBC198 HÅVIK OTTAR HYSE m/hode iset 54,00 M2013 SILVER SEAFOOD AS