Landingsinfo

Max 7 dager tilbake, senest 3 dager siden.
Landingsdato Merke Fartøynavn Produkt Tilstand Konservering Kvantum Mottaker Mottakernavn
09.11.2019 M 0069G MOLNES SEI u/hode frossen 1 976,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES SEI u/hode frossen 2 994,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES SEI u/hode frossen 4 485,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES SEI u/hode frossen 131,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES SEI u/hode frossen 12 283,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES SEI u/hode frossen 1 793,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES SEI u/hode frossen 1 848,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES SEI u/hode frossen 8 980,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES SEI u/hode frossen 32 099,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES TORSK u/hode frossen 47 118,74 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES BLÅKVEITE J/K frossen 827,50 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES FLKSTEINB u/hode frossen 155,22 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES SEI u/hode frossen 277,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES FLKSTEINB u/hode frossen 1 435,78 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES TORSK u/hode frossen 22 484,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0012S ELDORADO BROSME u/hode iset 590,00 M416 SANDEFISK AS
09.11.2019 M 0012S ELDORADO TORSK m/hode iset 232,00 M416 SANDEFISK AS
09.11.2019 M 0012S ELDORADO LYR m/hode iset 200,00 M416 SANDEFISK AS
09.11.2019 M 0012S ELDORADO PIGGHÅ rund iset 62,00 M416 SANDEFISK AS
09.11.2019 M 0012S ELDORADO SEI u/hode iset 140,00 M416 SANDEFISK AS
09.11.2019 M 0012S ELDORADO KVEITE m/hode iset 15,00 M416 SANDEFISK AS
09.11.2019 M 0012S ELDORADO LYSING m/hode iset 2,00 M416 SANDEFISK AS
09.11.2019 M 0069G MOLNES SNABELUER J/K frossen 505,99 2031 Tyrholm & Farstad
08.11.2019 M 0053G ARTHUR KRABBE levende fersk 20,00 M325 HITRAMAT AS - MARINE SALES AS
08.11.2019 M 0083M RASK SEI u/hode iset 952,00 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 M 0083M RASK LYSING m/hode iset 20,00 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 M 0083M RASK HYSE u/hode iset 10,00 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 M 0083M RASK TORSK u/hode iset 1,00 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 M 0083M RASK BROSME u/hode iset 6,00 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 M 0002SØ ONING HUMMER levende fersk 25,10 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 M 0002SØ ONING HUMMER levende fersk 33,90 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 M 0002SØ ONING HUMMER levende fersk 25,30 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 M 0002SØ ONING HUMMER levende fersk 8,50 M212 SKARSBØ. O A/S
08.11.2019 M 0092G GUNN BREIFLABB m/hode iset 519,00 M325 MARINE SALES AS M-325
08.11.2019 M 0092G GUNN LANGE u/hode iset 8,00 M325 MARINE SALES AS M-325
08.11.2019 M 0092G GUNN ANNENSKATE vinger iset 4,00 M325 MARINE SALES AS M-325
08.11.2019 M 0031G REAL 1 REKE rund fersk salt kokt 22,00 MKAI REAL 1 M 0031G
08.11.2019 M 0096G FRØY SEI u/hode iset 504,00 M317 FJORDLAKS A/S
08.11.2019 M 0118HØ SIWA SJØKREPS levende fersk 87,00 MUNT KAMI SKOTHOLMEN AS
08.11.2019 M 0340HØ SKAGEN SJØKREPS levende fersk 8,50 MUNT KAMI SKOTHOLMEN AS
08.11.2019 M 0050SA HAUGEFISK SJØKREPS rund fersk salt kokt 30,00 MKAI HAUGEFISK M 0050SA
08.11.2019 M 0044HØ TØFFEN KRABBE levende fersk 188,00 M374 HITRAMAT AS - MARINE SALES AS
08.11.2019 M 0044HØ TØFFEN KRABBE levende fersk 17,00 M374 HITRAMAT AS - MARINE SALES AS
08.11.2019 M 0024HØ VENTURA LANGE u/hode iset 4 751,00 M374 MARINE SALES AS M-374
08.11.2019 M 0024HØ VENTURA BROSME u/hode iset 2 954,00 M374 MARINE SALES AS M-374
08.11.2019 M 0024HØ VENTURA HYSE m/hode iset 1 752,00 M374 MARINE SALES AS M-374
08.11.2019 M 0024HØ VENTURA TORSK m/hode iset 548,00 M374 MARINE SALES AS M-374
08.11.2019 M 0024HØ VENTURA LYR m/hode iset 210,00 M374 MARINE SALES AS M-374
08.11.2019 M 0024HØ VENTURA SEI u/hode iset 410,00 M374 MARINE SALES AS M-374
08.11.2019 M 0024HØ VENTURA PIGGHÅ rund iset 238,00 M374 MARINE SALES AS M-374