Landingsinfo

Max 7 dager tilbake, senest 3 dager siden.
Landingsdato Merke Fartøynavn Produkt Tilstand Konservering Kvantum Mottaker Mottakernavn
03.08.2020 M 0012VS MATHILDE BERGNEBB levende fersk 13,44 10517 MOWI ASA
03.08.2020 M 0065G SYNES TORSK u/hode frossen 68,00 2031 Tyrholm & Farstad
03.08.2020 M 0004VN HAVBÅRA SEI u/hode iset 116,00 M416 SANDEFISK AS
03.08.2020 M 0004VN HAVBÅRA HYSE m/hode iset 21,00 M416 SANDEFISK AS
03.08.2020 M 0004VN HAVBÅRA LYSING m/hode iset 30,00 M416 SANDEFISK AS
03.08.2020 M 0004VN HAVBÅRA LANGE u/hode iset 17,00 M416 SANDEFISK AS
03.08.2020 M 0004VN HAVBÅRA LYR m/hode iset 7,00 M416 SANDEFISK AS
03.08.2020 M 0004VN HAVBÅRA TORSK m/hode iset 4,00 M416 SANDEFISK AS
03.08.2020 M 0030SA BØLGEN BREIFLABB u/hode iset 17,10 MUNT HEIMFISK AS
03.08.2020 M 0111G ATLANTIC STAR SNABELUER J/K fryst og antioks.beh 2 051,00 2126 Sunnmøre Fiskeind.
03.08.2020 M 0111G ATLANTIC STAR SNABELUER hode m/buk frossen 3 277,00 2126 Sunnmøre Fiskeind.
03.08.2020 M 0111G ATLANTIC STAR BLÅKVEITE rund frossen 33 177,00 2126 Sunnmøre Fiskeind.
03.08.2020 M 0111G ATLANTIC STAR BLÅKVEITE rund frossen 32 090,00 2126 Sunnmøre Fiskeind.
03.08.2020 M 0111G ATLANTIC STAR BLÅKVEITE J/K u/spord frossen 18 256,00 2126 Sunnmøre Fiskeind.
03.08.2020 M 0111G ATLANTIC STAR BLÅKVEITE J/K u/spord frossen 583,00 2126 Sunnmøre Fiskeind.
03.08.2020 M 0111G ATLANTIC STAR BLÅKVEITE hode m/buk frossen 16 794,00 2126 Sunnmøre Fiskeind.
03.08.2020 M 0111G ATLANTIC STAR BLÅLANGE u/hode frossen 5 151,00 2126 Sunnmøre Fiskeind.
03.08.2020 M 0111G ATLANTIC STAR VASSILD rund frossen 7 056,00 2126 Sunnmøre Fiskeind.
03.08.2020 M 0111G ATLANTIC STAR UER J/K fryst og antioks.beh 450,00 2126 Sunnmøre Fiskeind.
03.08.2020 M 0111G ATLANTIC STAR SNABELUER J/K fryst og antioks.beh 807,00 2126 Sunnmøre Fiskeind.
03.08.2020 M 0111G ATLANTIC STAR SNABELUER J/K fryst og antioks.beh 2 043,00 2126 Sunnmøre Fiskeind.
03.08.2020 M 0111G ATLANTIC STAR SNABELUER hode m/buk frossen 3 260,00 2126 Sunnmøre Fiskeind.
03.08.2020 M 0111G ATLANTIC STAR UER hode m/buk frossen 101,00 2126 Sunnmøre Fiskeind.
03.08.2020 M 0111G ATLANTIC STAR BLÅKVEITE J/K u/spord frossen 32 840,00 2126 Sunnmøre Fiskeind.
03.08.2020 M 0111G ATLANTIC STAR BLÅKVEITE J/K u/spord frossen 62 669,00 2126 Sunnmøre Fiskeind.
03.08.2020 M 0111G ATLANTIC STAR BLÅKVEITE J/K u/spord frossen 10 004,00 2126 Sunnmøre Fiskeind.
03.08.2020 M 0111G ATLANTIC STAR BLÅKVEITE hode m/buk frossen 27 135,00 2126 Sunnmøre Fiskeind.
03.08.2020 M 0111G ATLANTIC STAR BLÅKVEITE spord frossen 5 388,00 2126 Sunnmøre Fiskeind.
03.08.2020 M 0111G ATLANTIC STAR BROSME u/hode frossen 113,00 2126 Sunnmøre Fiskeind.
03.08.2020 M 0111G ATLANTIC STAR BROSME u/hode frossen 820,00 2126 Sunnmøre Fiskeind.
03.08.2020 M 0111G ATLANTIC STAR BLÅLANGE u/hode frossen 1 014,00 2126 Sunnmøre Fiskeind.
03.08.2020 M 0111G ATLANTIC STAR BLÅLANGE u/hode frossen 177,00 2126 Sunnmøre Fiskeind.
03.08.2020 M 0111G ATLANTIC STAR HYSE u/hode frossen 49,00 2126 Sunnmøre Fiskeind.
03.08.2020 M 0111G ATLANTIC STAR LANGE u/hode frossen 14,00 2126 Sunnmøre Fiskeind.
03.08.2020 M 0065G SYNES SEI u/hode frossen 2 350,00 2031 Tyrholm & Farstad
03.08.2020 M 0065G SYNES SEI u/hode frossen 33 670,00 2031 Tyrholm & Farstad
03.08.2020 M 0002SJ BALDER KRABBE levende fersk 316,00 M212 HITRAMAT AS - O.SKARSBØ AS
03.08.2020 M 0002SJ BALDER KRABBE levende fersk 48,00 M212 HITRAMAT AS - O.SKARSBØ AS
03.08.2020 TAF427 SYLVESTERSEN STIG KVEITE m/hode iset 17,00 M50 SYLVESTERSEN STIG
03.08.2020 TAF427 SYLVESTERSEN STIG KVEITE m/hode iset 17,00 MKAI SYLVESTERSEN STIG
03.08.2020 TAF427 SYLVESTERSEN STIG KRABBE klør fersk 25,00 M50 SYLVESTERSEN STIG
03.08.2020 TAF427 SYLVESTERSEN STIG KRABBE klør fersk 25,00 MKAI SYLVESTERSEN STIG
03.08.2020 M 0074SØ STRANDAR BREIFLABB m/hode iset 116,00 M2013 SILVER SEAFOOD AS
03.08.2020 M 0065G SYNES SEI u/hode frossen 173,00 2031 Tyrholm & Farstad
03.08.2020 M 0065G SYNES SEI u/hode frossen 173,00 2031 Tyrholm & Farstad
03.08.2020 M 0111G ATLANTIC STAR LANGE u/hode frossen 128,00 2126 Sunnmøre Fiskeind.
03.08.2020 M 0111G ATLANTIC STAR VASSILD rund frossen 5 896,00 2126 Sunnmøre Fiskeind.
03.08.2020 M 0065G SYNES SEI u/hode frossen 1 898,00 2031 Tyrholm & Farstad
03.08.2020 M 0065G SYNES SEI u/hode frossen 13 795,00 2031 Tyrholm & Farstad
03.08.2020 M 0065G SYNES SEI u/hode frossen 3 056,00 2031 Tyrholm & Farstad