Landingsinfo

Max 7 dager tilbake, senest 3 dager siden.
Landingsdato Merke Fartøynavn Produkt Tilstand Konservering Kvantum Mottaker Mottakernavn
17.09.2020 M 0009SØ BERGSUND BREIFLABB u/hode iset 62,00 10378 SJØBUA RESTAURANTHUS AS
17.09.2020 M 0009SØ BERGSUND LYSING u/hode iset 13,00 10378 SJØBUA RESTAURANTHUS AS
17.09.2020 M 0002HD KLETT BREIFLABB m/hode iset 57,00 M374 MARINE SALES AS M-374
17.09.2020 M 0002SJ BALDER KRABBE levende fersk 350,00 M212 HITRAMAT AS - O.SKARSBØ AS
17.09.2020 M 0002SJ BALDER KRABBE levende fersk 37,00 M212 HITRAMAT AS - O.SKARSBØ AS
17.09.2020 M 0025F MALIN BREIFLABB m/hode iset 245,00 M212 SKARSBØ. O A/S
17.09.2020 M 0025F MALIN SEI u/hode iset 5,00 M212 SKARSBØ. O A/S
17.09.2020 M 0025F MALIN BREIFLABB u/hode iset 5,00 M212 SKARSBØ. O A/S
17.09.2020 M 0025F MALIN BREIFLABB u/hode iset 25,00 M212 SKARSBØ. O A/S
17.09.2020 M 0025F MALIN ANNENSKATE vinger iset 3,00 M212 SKARSBØ. O A/S
17.09.2020 M 0025F MALIN KRABBE klør fersk 6,50 M212 SKARSBØ. O A/S
17.09.2020 M 0071SA GETO SEI u/hode iset 582,00 M317 FJORDLAKS A/S
17.09.2020 M 0020VS MARIANN LYSING m/hode iset 30,00 MUNT MOLDE FJORDSTUER AS
17.09.2020 M 0020VS MARIANN BREIFLABB u/hode iset 25,00 MUNT MOLDE FJORDSTUER AS
17.09.2020 M 0020VS MARIANN KVEITE u/hode iset 8,00 MUNT MOLDE FJORDSTUER AS
17.09.2020 M 0001MD FRIDA KRABBE levende fersk 1 269,00 M2013 SILVER SEAFOOD AS
17.09.2020 M 0009VN JALLA SEI u/hode iset 260,00 M416 SANDEFISK AS
17.09.2020 M 0009VN JALLA HYSE m/hode iset 43,00 M416 SANDEFISK AS
17.09.2020 M 0009VN JALLA LANGE u/hode iset 16,00 M416 SANDEFISK AS
17.09.2020 M 0009VN JALLA TORSK m/hode iset 4,00 M416 SANDEFISK AS
17.09.2020 M 0009VN JALLA LYSING m/hode iset 40,00 M416 SANDEFISK AS
17.09.2020 M 0009VN JALLA LYR m/hode iset 15,00 M416 SANDEFISK AS
17.09.2020 TBD677 GULE MAGNE KRABBE levende fersk 100,00 M212 HITRAMAT AS - O.SKARSBØ AS
17.09.2020 TBD677 GULE MAGNE KRABBE levende fersk 6,00 M212 HITRAMAT AS - O.SKARSBØ AS
17.09.2020 M 0017SA MISTADOBALINA KRABBE levende fersk 441,00 M325 HITRAMAT AS - MARINE SALES AS
17.09.2020 M 0017SA MISTADOBALINA KRABBE levende fersk 40,00 M325 HITRAMAT AS - MARINE SALES AS
17.09.2020 M 0093AK RESABUEN SJØKREPS levende fersk 55,90 M212 SKARSBØ. O A/S
17.09.2020 M 0090F NYMØRE SEI u/hode iset 878,00 M212 SKARSBØ. O A/S
17.09.2020 M 0020VS MARIANN BREIFLABB m/hode iset 124,00 M2013 SILVER SEAFOOD AS
17.09.2020 M 0020VS MARIANN ANNENSKATE vinger iset 8,00 M2013 SILVER SEAFOOD AS
17.09.2020 M 0020VS MARIANN SEI u/hode iset 180,00 M2013 SILVER SEAFOOD AS
17.09.2020 M 0020MD EMILIE SEI u/hode iset 1 902,00 M2013 SILVER SEAFOOD AS
17.09.2020 M 0020MD EMILIE LYSING m/hode iset 98,00 M2013 SILVER SEAFOOD AS
17.09.2020 M 0020MD EMILIE HYSE m/hode iset 79,00 M2013 SILVER SEAFOOD AS
17.09.2020 M 0020MD EMILIE LYR u/hode iset 22,00 M2013 SILVER SEAFOOD AS
17.09.2020 M 0020MD EMILIE TORSK u/hode iset 8,00 M2013 SILVER SEAFOOD AS
17.09.2020 M 0020MD EMILIE KVEITE m/hode iset 4,00 M2013 SILVER SEAFOOD AS
17.09.2020 M 0020MD EMILIE LANGE u/hode iset 20,00 M2013 SILVER SEAFOOD AS
17.09.2020 TBD189 NAKKEN MAGNAR KRABBE levende fersk 50,00 15036 NAKKEN MAGNAR / TBD189
17.09.2020 M 0007G TOPAS SEI m/hode iset 12 210,00 M416 SANDEFISK AS
17.09.2020 M 0007G TOPAS SEI rund iset 16 520,00 M416 SANDEFISK AS
17.09.2020 M 0007G TOPAS TORSK m/hode iset 85,00 M416 SANDEFISK AS
17.09.2020 M 0007G TOPAS LANGE m/hode iset 136,00 M416 SANDEFISK AS
17.09.2020 M 0053G ARTHUR KRABBE levende fersk 380,90 M325 HITRAMAT AS - MARINE SALES AS
17.09.2020 M 0053G ARTHUR KRABBE levende fersk 38,08 M325 HITRAMAT AS - MARINE SALES AS
17.09.2020 M 0138HØ KNAUSEN TORSK m/hode iset 429,00 M374 MARINE SALES AS M-374
17.09.2020 M 0138HØ KNAUSEN LANGE m/hode iset 12,00 M374 MARINE SALES AS M-374
17.09.2020 M 0138HØ KNAUSEN LYSING m/hode iset 7,00 M374 MARINE SALES AS M-374
17.09.2020 M 0138HØ KNAUSEN HYSE m/hode iset 155,00 M374 MARINE SALES AS M-374
17.09.2020 M 0138HØ KNAUSEN SEI m/hode iset 4,00 M374 MARINE SALES AS M-374