Landingsinfo

Max 7 dager tilbake, senest 3 dager siden.
Landingsdato Merke Fartøynavn Produkt Tilstand Konservering Kvantum Mottaker Mottakernavn
19.01.2020 M 0002S HAUGSTAD HYSE rund iset 4 815,00 M416 SANDEFISK AS
19.01.2020 M 0002S HAUGSTAD LANGE u/hode iset 17,00 M416 SANDEFISK AS
19.01.2020 M 0002S HAUGSTAD LOMRE m/hode iset 1,00 M416 SANDEFISK AS
19.01.2020 M 0002S HAUGSTAD RØDSPETTE m/hode iset 52,00 M416 SANDEFISK AS
19.01.2020 M 0002S HAUGSTAD SEI m/hode iset 15,00 M416 SANDEFISK AS
19.01.2020 M 0002S HAUGSTAD BREIFLABB m/hode iset 25,00 M416 SANDEFISK AS
19.01.2020 M 0002S HAUGSTAD TORSK u/hode iset 1 313,00 M416 SANDEFISK AS
19.01.2020 M 0002S HAUGSTAD TORSK rogn fersk 40,00 M416 SANDEFISK AS
19.01.2020 M 0006A SYLTEBAS SJØKREPS levende fersk 8,00 MKAI SYLTEBAS M 0006A
18.01.2020 M 0340HØ SKAGEN TORSK m/hode iset 50,00 MUNT MOENS MATHUS AS
18.01.2020 M 0267F ANNA MARIA TORSK u/hode iset 203,00 M212 SKARSBØ. O A/S
18.01.2020 M 0267F ANNA MARIA BREIFLABB m/hode iset 174,00 M212 SKARSBØ. O A/S
18.01.2020 M 0267F ANNA MARIA LYSING m/hode iset 6,00 M212 SKARSBØ. O A/S
18.01.2020 M 0267F ANNA MARIA HYSE m/hode iset 19,00 M212 SKARSBØ. O A/S
18.01.2020 M 0267F ANNA MARIA SEI u/hode iset 1,00 M212 SKARSBØ. O A/S
18.01.2020 M 0267F ANNA MARIA ANNENSKATE vinger iset 13,00 M212 SKARSBØ. O A/S
18.01.2020 M 0267F ANNA MARIA RØDSPETTE m/hode iset 5,00 M212 SKARSBØ. O A/S
18.01.2020 M 0267F ANNA MARIA TORSK rogn fersk 7,00 M212 SKARSBØ. O A/S
18.01.2020 M 0267F ANNA MARIA TORSK lever fersk 12,00 M212 SKARSBØ. O A/S
18.01.2020 M 0090HØ HAVSTEIN HYSE rund iset 892,00 M374 MARINE SALES AS M-374
18.01.2020 M 0090HØ HAVSTEIN SEI rund iset 81,00 M374 MARINE SALES AS M-374
18.01.2020 M 0090HØ HAVSTEIN TORSK u/hode iset 827,00 M374 MARINE SALES AS M-374
18.01.2020 M 0090HØ HAVSTEIN RØDSPETTE rund iset 5,00 M374 MARINE SALES AS M-374
18.01.2020 M 0090HØ HAVSTEIN KVEITE m/hode iset 2,00 M374 MARINE SALES AS M-374
18.01.2020 M 0022A HOFF JR BREIFLABB u/hode iset 7,04 MUNT HEIMFISK AS
18.01.2020 M 0022A HOFF JR SJØKREPS levende fersk 15,16 MUNT HEIMFISK AS
18.01.2020 M 0004S FØNIKS HYSE m/hode iset 1 885,00 M416 SANDEFISK AS
18.01.2020 M 0004S FØNIKS LANGE u/hode iset 465,00 M416 SANDEFISK AS
18.01.2020 M 0004S FØNIKS BROSME u/hode iset 115,00 M416 SANDEFISK AS
18.01.2020 M 0004S FØNIKS KVEITE m/hode iset 50,00 M416 SANDEFISK AS
18.01.2020 M 0004S FØNIKS KVEITE u/hode iset 18,00 M416 SANDEFISK AS
18.01.2020 M 0004S FØNIKS LYR m/hode iset 139,00 M416 SANDEFISK AS
18.01.2020 M 0004S FØNIKS SEI u/hode iset 297,00 M416 SANDEFISK AS
18.01.2020 M 0004S FØNIKS TORSK u/hode iset 434,00 M416 SANDEFISK AS
18.01.2020 M 0004S FØNIKS BREIFLABB m/hode iset 10,00 M416 SANDEFISK AS
18.01.2020 M 0020SA KAROLENE SEI u/hode iset 2 122,00 M212 SKARSBØ. O A/S
18.01.2020 M 0020SA KAROLENE LYSING m/hode iset 12,00 M212 SKARSBØ. O A/S
18.01.2020 M 0020SA KAROLENE HYSE m/hode iset 473,00 M212 SKARSBØ. O A/S
18.01.2020 M 0020SA KAROLENE TORSK u/hode iset 83,00 M212 SKARSBØ. O A/S
18.01.2020 M 0022G DØNNING II RØDSPETTE m/hode iset 30,44 MUNT HEIMFISK AS
18.01.2020 M 0006S FRANTS HYSE rund iset 942,00 M416 SANDEFISK AS
18.01.2020 M 0006S FRANTS TORSK rund iset 241,00 M416 SANDEFISK AS
18.01.2020 M 0020SA KAROLENE BREIFLABB m/hode iset 9,00 M212 SKARSBØ. O A/S
18.01.2020 M 0020SA KAROLENE BROSME u/hode iset 3,00 M212 SKARSBØ. O A/S
18.01.2020 M 0020SA KAROLENE KVEITE m/hode iset 8,00 M212 SKARSBØ. O A/S
18.01.2020 M 0020SA KAROLENE LYR u/hode iset 178,00 M212 SKARSBØ. O A/S
18.01.2020 M 0012S ELDORADO HYSE m/hode iset 2 828,00 M416 SANDEFISK AS
18.01.2020 M 0012S ELDORADO SEI u/hode iset 983,00 M416 SANDEFISK AS
18.01.2020 M 0012S ELDORADO LANGE u/hode iset 555,00 M416 SANDEFISK AS
18.01.2020 M 0012S ELDORADO BROSME u/hode iset 80,00 M416 SANDEFISK AS