Landingsinfo

Max 7 dager tilbake, senest 3 dager siden.
Landingsdato Merke Fartøynavn Produkt Tilstand Konservering Kvantum Mottaker Mottakernavn
10.11.2019 M 0043HØ HUGNAD SEI u/hode iset 534,00 M374 MARINE SALES AS M-374
10.11.2019 M 0009SØ BERGSUND KRABBE levende fersk 448,00 M2013 HITRAMAT AS - SILVER SEAFOOD AS
10.11.2019 M 0009SØ BERGSUND KRABBE levende fersk 70,00 M2013 HITRAMAT AS - SILVER SEAFOOD AS
10.11.2019 M 0127HØ FEIRVIK SEI u/hode iset 886,00 M374 MARINE SALES AS M-374
10.11.2019 M 0127HØ FEIRVIK LYR m/hode iset 4,00 M374 MARINE SALES AS M-374
10.11.2019 M 0127HØ FEIRVIK TORSK m/hode iset 23,00 M374 MARINE SALES AS M-374
09.11.2019 M 0069G MOLNES FLKSTEINB u/hode frossen 155,22 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0012S ELDORADO LYSING m/hode iset 2,00 M416 SANDEFISK AS
09.11.2019 M 0022A HOFF JR HYSE m/hode iset 20,00 MKAI HOFF JR M 0022A
09.11.2019 O 0027O BOTTA KRABBE levende fersk 494,00 M2013 HITRAMAT AS - SILVER SEAFOOD AS
09.11.2019 O 0027O BOTTA KRABBE levende fersk 43,00 M2013 HITRAMAT AS - SILVER SEAFOOD AS
09.11.2019 M 0022A HOFF JR SEI u/hode iset 40,00 MKAI HOFF JR M 0022A
09.11.2019 M 0022A HOFF JR BREIFLABB m/hode iset 27,00 MKAI HOFF JR M 0022A
09.11.2019 M 0069G MOLNES SNABELUER J/K frossen 38 985,01 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES SEI u/hode frossen 4 485,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES SEI u/hode frossen 131,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES SEI u/hode frossen 12 283,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES SEI u/hode frossen 1 793,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES SEI u/hode frossen 1 848,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES SEI u/hode frossen 8 980,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES SEI u/hode frossen 32 099,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES SEI u/hode frossen 277,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES FLKSTEINB u/hode frossen 1 435,78 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES TORSK u/hode frossen 22 484,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES TORSK u/hode frossen 47 118,74 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES BLÅKVEITE J/K frossen 827,50 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES SNABELUER J/K frossen 505,99 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES KVEITE m/hode frossen 75,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES TORSK u/hode frossen 63 650,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES TORSK u/hode frossen 101,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES TORSK u/hode frossen 5 772,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES TORSK u/hode frossen 14 045,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES TORSK u/hode frossen 6 573,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES TORSK u/hode frossen 19 893,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES TORSK u/hode frossen 170,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES TORSK u/hode frossen 218,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES TORSK u/hode frossen 70,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES TORSK u/hode frossen 649,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES TORSK u/hode frossen 115 235,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES TORSK u/hode frossen 13 994,26 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES TORSK u/hode frossen 28 451,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES TORSK u/hode frossen 20 952,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES TORSK u/hode frossen 1 754,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES TORSK u/hode frossen 1 621,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES TORSK u/hode frossen 8 250,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES TORSK u/hode frossen 47,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES BLÅKVEITE hode m/buk frossen 5 309,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES BLÅKVEITE hode m/buk frossen 8 062,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES BLÅKVEITE J/K frossen 2 263,00 2031 Tyrholm & Farstad
09.11.2019 M 0069G MOLNES BLÅKVEITE J/K frossen 10 930,00 2031 Tyrholm & Farstad