Landingsinfo

Max 7 dager tilbake, senest 3 dager siden.
Landingsdato Merke Fartøynavn Produkt Tilstand Konservering Kvantum Mottaker Mottakernavn
01.04.2020 LK3810 TAREVIKING BRUNTANG rund fersk 74 830,00 MTAR TAREVIKING LK3810
01.04.2020 M 0004VN HAVBÅRA TORSK m/hode iset 58,00 M325 MARINE SALES AS M-325
01.04.2020 M 0004VN HAVBÅRA LANGE u/hode iset 14,00 M325 MARINE SALES AS M-325
01.04.2020 M 0004VN HAVBÅRA SEI m/hode iset 11,00 M325 MARINE SALES AS M-325
01.04.2020 M 0004VN HAVBÅRA HYSE m/hode iset 15,00 M325 MARINE SALES AS M-325
01.04.2020 TAZ737 ARNTSEN KJELL HARRY HYSE m/hode iset 82,00 M212 SKARSBØ. O A/S
01.04.2020 TAZ737 ARNTSEN KJELL HARRY TORSK u/hode iset 28,00 M212 SKARSBØ. O A/S
01.04.2020 TAZ737 ARNTSEN KJELL HARRY ANNENSKATE vinger iset 3,00 M212 SKARSBØ. O A/S
01.04.2020 TAZ737 ARNTSEN KJELL HARRY LYR u/hode iset 9,00 M212 SKARSBØ. O A/S
01.04.2020 M 0031SA FRANTS SEI m/hode iset 187,00 M325 MARINE SALES AS M-325
01.04.2020 M 0031SA FRANTS LYR m/hode iset 154,00 M325 MARINE SALES AS M-325
01.04.2020 M 0031SA FRANTS LANGE u/hode iset 39,00 M325 MARINE SALES AS M-325
01.04.2020 M 0031SA FRANTS TORSK u/hode iset 16,00 M325 MARINE SALES AS M-325
01.04.2020 M 0340HØ SKAGEN TORSK u/hode iset 255,00 M374 MARINE SALES AS M-374
01.04.2020 M 0340HØ SKAGEN SEI rund iset 85,00 M374 MARINE SALES AS M-374
01.04.2020 M 0340HØ SKAGEN HYSE rund iset 91,00 M374 MARINE SALES AS M-374
01.04.2020 M 0340HØ SKAGEN BREIFLABB m/hode iset 1,00 M374 MARINE SALES AS M-374
01.04.2020 M 0023AV HILDE IREN LANGE u/hode iset 1 711,00 M212 SKARSBØ. O A/S
01.04.2020 M 0023AV HILDE IREN TORSK u/hode iset 210,00 M212 SKARSBØ. O A/S
01.04.2020 M 0023AV HILDE IREN SEI u/hode iset 563,00 M212 SKARSBØ. O A/S
01.04.2020 M 0030EE TRAMSEGG SEI u/hode iset 218,00 M212 SKARSBØ. O A/S
01.04.2020 M 0030EE TRAMSEGG TORSK u/hode iset 155,00 M212 SKARSBØ. O A/S
01.04.2020 M 0030EE TRAMSEGG HYSE m/hode iset 69,00 M212 SKARSBØ. O A/S
01.04.2020 M 0030EE TRAMSEGG LANGE u/hode iset 3,00 M212 SKARSBØ. O A/S
01.04.2020 M 0030EE TRAMSEGG BREIFLABB m/hode iset 11,00 M212 SKARSBØ. O A/S
01.04.2020 M 0030EE TRAMSEGG KVEITE m/hode iset 6,50 M212 SKARSBØ. O A/S
01.04.2020 M 0030EE TRAMSEGG KVEITE m/hode iset 7,50 M212 SKARSBØ. O A/S
01.04.2020 M 0030EE TRAMSEGG RØDSPETTE m/hode iset 16,00 M212 SKARSBØ. O A/S
01.04.2020 M 0020MD EMILIE TORSK u/hode iset 702,00 M317 FJORDLAKS A/S
01.04.2020 M 0020MD EMILIE SEI u/hode iset 196,00 M317 FJORDLAKS A/S
01.04.2020 M 0020MD EMILIE LANGE u/hode iset 113,00 M317 FJORDLAKS A/S
01.04.2020 M 0050SA HAUGEFISK TORSK u/hode iset 211,00 M325 MARINE SALES AS M-325
01.04.2020 M 0050SA HAUGEFISK SEI u/hode iset 19,00 M325 MARINE SALES AS M-325
01.04.2020 M 0050SA HAUGEFISK LANGE u/hode iset 30,00 M325 MARINE SALES AS M-325
01.04.2020 M 0004VN HAVBÅRA TORSK m/hode iset 135,00 M325 MARINE SALES AS M-325
01.04.2020 M 0004VN HAVBÅRA LYR m/hode iset 31,00 M325 MARINE SALES AS M-325
01.04.2020 M 0004VN HAVBÅRA SEI m/hode iset 61,00 M325 MARINE SALES AS M-325
01.04.2020 M 0004VN HAVBÅRA HYSE m/hode iset 26,00 M325 MARINE SALES AS M-325
01.04.2020 M 0004VN HAVBÅRA LANGE u/hode iset 12,00 M325 MARINE SALES AS M-325
01.04.2020 M 0012S ELDORADO TORSK u/hode iset 1 500,00 M416 SANDEFISK AS
01.04.2020 M 0012S ELDORADO LANGE u/hode iset 1 245,00 M416 SANDEFISK AS
01.04.2020 M 0012S ELDORADO HYSE m/hode iset 1 025,00 M416 SANDEFISK AS
01.04.2020 M 0012S ELDORADO TORSK lever fersk 10,00 M416 SANDEFISK AS
01.04.2020 M 0012S ELDORADO SEI u/hode iset 385,00 M416 SANDEFISK AS
01.04.2020 M 0012S ELDORADO LYR m/hode iset 490,00 M416 SANDEFISK AS
01.04.2020 M 0012S ELDORADO TORSK rogn fersk 10,00 M416 SANDEFISK AS
01.04.2020 M 0012S ELDORADO KVEITE u/hode iset 9,00 M416 SANDEFISK AS
01.04.2020 M 0012S ELDORADO BREIFLABB m/hode iset 14,00 M416 SANDEFISK AS
01.04.2020 M 0012S ELDORADO LYSING m/hode iset 3,00 M416 SANDEFISK AS
01.04.2020 M 0012S ELDORADO BROSME u/hode iset 14,00 M416 SANDEFISK AS