Landingsinfo

Max 7 dager tilbake, senest 3 dager siden.
Landingsdato Merke Fartøynavn Produkt Tilstand Konservering Kvantum Mottaker Mottakernavn
22.05.2020 M 0029G SNØGG SJØKREPS rund fersk salt kokt 60,00 MKAI SNØGG M 0029G
22.05.2020 M 0002VS MATHILDE 5 SJØKREPS levende fersk 11,00 12406 MATHILDE 5 M 0002VS
22.05.2020 M 0002VS MATHILDE 5 SJØKREPS levende fersk 2,00 12406 MATHILDE 5 M 0002VS
22.05.2020 M 0002VS MATHILDE 5 SJØKREPS levende fersk 5,00 12406 MATHILDE 5 M 0002VS
22.05.2020 M 0002VS MATHILDE 5 SJØKREPS levende fersk 8,00 12406 MATHILDE 5 M 0002VS
22.05.2020 M 0002VS MATHILDE 5 SJØKREPS levende fersk 1,00 12406 MATHILDE 5 M 0002VS
22.05.2020 M 0002VS MATHILDE 5 SJØKREPS levende fersk 13,00 12406 MATHILDE 5 M 0002VS
22.05.2020 M 0002VS MATHILDE 5 SJØKREPS levende fersk 15,81 12406 MATHILDE 5 M 0002VS
22.05.2020 SF0002S HOVDEN VIKING SEI m/hode iset 53 600,00 M359 TRANVÅG AS. SEVRIN
22.05.2020 M 0050SA HAUGEFISK SJØKREPS rund fersk salt kokt 30,00 MKAI HAUGEFISK M 0050SA
22.05.2020 M 0037G ROALDNES SEI u/hode frossen 1 082,00 2031 Tyrholm & Farstad
22.05.2020 M 0037G ROALDNES SEI u/hode frossen 2 512,00 2031 Tyrholm & Farstad
22.05.2020 M 0037G ROALDNES TORSK u/hode frossen 14 435,00 2031 Tyrholm & Farstad
22.05.2020 M 0037G ROALDNES TORSK u/hode frossen 29 100,00 2031 Tyrholm & Farstad
22.05.2020 M 0037G ROALDNES TORSK u/hode frossen 42,00 2031 Tyrholm & Farstad
22.05.2020 M 0037G ROALDNES TORSK u/hode frossen 1 854,00 2031 Tyrholm & Farstad
22.05.2020 M 0037G ROALDNES HYSE u/hode frossen 292,00 2031 Tyrholm & Farstad
22.05.2020 M 0037G ROALDNES HYSE u/hode frossen 269,00 2031 Tyrholm & Farstad
22.05.2020 M 0061G TEA SJØKREPS levende fersk 15,00 MKAI TEA M 0061G
22.05.2020 M 0061G TEA REKE rund fersk salt kokt 25,00 MKAI TEA M 0061G
22.05.2020 TBD182 FURSET RONNIE SJØKREPS levende fersk 1,00 12513 FURSET RONNIE / TBD182
22.05.2020 M 0040MD TILDE SJØKREPS rund fersk salt kokt 10,00 12412 TILDE M 0040MD
22.05.2020 M 0040MD TILDE SJØKREPS levende fersk 3,00 12412 TILDE M 0040MD
22.05.2020 TAF427 SYLVESTERSEN STIG KVEITE m/hode iset 30,00 M50 SYLVESTERSEN STIG
22.05.2020 TAF427 SYLVESTERSEN STIG KVEITE m/hode iset 30,00 MKAI SYLVESTERSEN STIG
22.05.2020 TAF427 SYLVESTERSEN STIG SJØKREPS rund fersk salt kokt 3,00 M50 SYLVESTERSEN STIG
22.05.2020 TAF427 SYLVESTERSEN STIG SJØKREPS rund fersk salt kokt 3,00 MKAI SYLVESTERSEN STIG
22.05.2020 M 0100HØ HAVSTRAUM BREIFLABB m/hode iset 179,00 M374 MARINE SALES AS M-374
22.05.2020 M 0100HØ HAVSTRAUM SEI u/hode iset 2,00 M374 MARINE SALES AS M-374
22.05.2020 M 0005HØ ØYING LYR m/hode iset 176,00 M374 MARINE SALES AS M-374
22.05.2020 M 0005HØ ØYING TORSK m/hode iset 21,00 M374 MARINE SALES AS M-374
22.05.2020 M 0005HØ ØYING HYSE m/hode iset 7,00 M374 MARINE SALES AS M-374
22.05.2020 M 0005HØ ØYING LANGE u/hode iset 2,00 M374 MARINE SALES AS M-374
22.05.2020 M 0002VS MATHILDE 5 SJØKREPS levende fersk 20,00 MUNT RESTAURANT SJØFRONTEN AS
22.05.2020 M 0090HØ HAVSTEIN TORSK m/hode iset 166,00 M374 MARINE SALES AS M-374
22.05.2020 M 0090HØ HAVSTEIN TORSK m/hode iset 551,00 M374 MARINE SALES AS M-374
22.05.2020 M 0015U VÅGEBRIS TORSK m/hode iset 36,00 M374 MARINE SALES AS M-374
22.05.2020 M 0005G FISK SJØKREPS levende fersk 10,00 12329 FISK M 0005G
22.05.2020 M 0005G FISK SJØKREPS levende fersk 10,00 MKAI FISK M 0005G
22.05.2020 M 0046K ASPHOLM SEI u/hode iset 30,00 M212 SKARSBØ. O A/S
22.05.2020 M 0046K ASPHOLM LANGE u/hode iset 189,00 M212 SKARSBØ. O A/S
22.05.2020 M 0046K ASPHOLM BLÅLANGE u/hode iset 146,00 M212 SKARSBØ. O A/S
22.05.2020 M 0046K ASPHOLM BROSME u/hode iset 703,00 M212 SKARSBØ. O A/S
22.05.2020 M 0046K ASPHOLM LYSING m/hode iset 5,00 M212 SKARSBØ. O A/S
22.05.2020 M 0046K ASPHOLM LYSING m/hode iset 5,00 M212 SKARSBØ. O A/S
22.05.2020 M 0020SA KAROLENE LYR u/hode iset 159,00 M212 SKARSBØ. O A/S
22.05.2020 M 0020SA KAROLENE KVEITE m/hode iset 16,50 M212 SKARSBØ. O A/S
22.05.2020 M 0020SA KAROLENE ANNENSKATE vinger iset 6,00 M212 SKARSBØ. O A/S
22.05.2020 M 0020SA KAROLENE PIGGHÅ rund iset 2,50 M212 SKARSBØ. O A/S
22.05.2020 M 0046K ASPHOLM LANGE u/hode iset 4 446,00 M212 SKARSBØ. O A/S