Veiledning innmelding web / landingsseddel leppefisk for fartøy

Denne veiledningen viser hvordan fartøyeier/fisker via SUROFIs websystem selv kan registrere en innmelding og etterfølgende landingsseddel. Den er beregnet på registrering av leppefisk for landing til ventemerd- men kan også brukes som veiledning for øvrige innmeldinger av fangst for landing og utfylling av landingsseddel.

Les veiledningen her