Vedrørende utfordringer med kveis i brosme ved eksport til Brasil

Surofi og Vest-Norges Fiskesalslaghar i dag sendt et felles brev til Mattilsynet med anmodning om å åpne for salg av klippfiskbrosme til Brasil. Mattilsynet har hatt denne saken til behandling lenge og store verdier ligger på lager i påvente av en avklaring. Det er ingen grunn til at en handel med Brasil som har foregått i mange tiår skal stoppe.

Les mer