Utfylling av landings-sluttseddel

Generelle bestemmelser om utfylling av landings-/sluttseddel. Dette er en presisering av plikten til å føre korrekt sone på landing-/sluttseddel.

Les mer