Tre nye norske fiskerier oppnår MSC-sertifisering

Sertifiseringsselskapet Acoura har fredag kunngjort at de norske fiskeriene for lange, brosme og rognkjeks er sertifisert i henhold til Marine Stewardship Councils(MSC) internasjonale standard for bærekraftige forvaltede fiskerier.

Surofi har sammen med lokale linerederier vært en pådriver og økonomisk bidragsyter for å få sertifiseringsprosessen i havn.

Sertifiseringen gjelder lange og brosme fanget med garn og line i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. I tillegg omfattes teinefangst av brosme av ordningen. Rognkjeks, som først og fremst fanges i Troms og Finnmark, er godkjent for alt garnfiske nord for Stad.

Norges Fiskarlag er klient for sertifiseringen og prosjektet er finansiert av Norges sjømatråd, Norges Råfisklag, SUROFI og Vest-Norges Fiskesalslag. Sertifikatet er åpent for alle norske fiskere som fisker med de redskap i de farvann som er omfattet.

Spørsmål kan rettes til internasjonal miljørådgiver Tor Bjørklund Larsen i Fiskarlaget.

Mobil: 98033041 // E-post: tor@fiskarlaget.no