Torsk/Hyse nord for 62N. Bortfall av MSC-Sertifisering for fangster tatt innenfor 12 nautiske mil.

Gjeldende MSC-sertifisering av det norske fisket etter torsk og hyse nord for 62N utløper 26. april 2021.

Fornyet MSC-sertifikat etter denne datoen gjelder i utgangspunktet kun for fangster tatt utenfor 12 nautiske mil.

Les mer