Tore Roaldsnes valgt til ny styreleder i Surofi

På årsmøtet, som på grunn av koronapandemien først ble avholdt 17.06.2020, ble Tore Roaldsnes valgt til ny styreleder.

Knut Støbakk gikk av etter hele 12 år, som er den maksimale funksjonstid for styreleder etter salgslagets vedtekter. Det ble gjort endringer i vedtektene som innebærer at styret reduseres fra 10 til 7 medlemmer og antall utsendinger til årsmøtet blir redusert fra 28 til 19. Noen andre endringer i vedtektene ble også gjort på årsmøtet.

Vedtekter

Styret