Tilgang til innsyn på webauksjoner for fartøy/redere

Tilgangen finnes på "Meny: Min side" under "Salg" og deretter valget "Auksjonsinnsyn".

Sirkulære 3 - 2017