Suspensjon av minstepriser for fersk fisk.

På bakgrunn av omsetningssituasjonen forårsaket av Covid-19, har Surofi besluttet å suspendere minsteprisene for noen fiskeslag.

Les mer