Gjeldende rentesatser

Følgende rentesatser gjelder fra 01.07.2022 og inntil videre:

Les mer