Ekstraordinært føringstilskudd fisk

I forbindelse med usikkerhet i næringa knyttet til konsekvensen av covid-19, har Surofi fått godkjenning av Nærings- og Fiskeridepartementet for iverksettelse av følgende ekstraordinære føringstilskudd.

Les mer