Sirkulære 4 - 2021 Avgift til pensjonstrygd for fiskere.

Forskrift om beregning og innbetaling av avgift på omsetning av fisk til pensjonstrygd for fiskere ble endret fra 01.01.2021.

Les mer