Dispensasjon fra minsteprisen for fersk hyse

På bakgrunn av omsetningssituasjonen som følge av situasjonen forårsaket av Covid-19, har Surofi besluttet å dispensere fra gjeldende minstepriser på hyse.

Les mer