Dispensasjon fra minsteprisen for rund notsei

For å gjøre rund notsei tilgjengelig i flere markeder med ulik anvendelse, har Surofi besluttet å dispensere på gjeldende minstepris.

Les mer.