Dispensasjon fra minsteprisen for rund hyse fisket med snurrevad

Surofi har besluttet å dispensere fra gjeldende minstepris på rund hyse fisken med snurrevad.

Les mer