MSC-sertifikatet for torsk innenfor 12 nm opphører fra og med 15. august 2021

Marine Stewardship Council (MSC) er en bærekraftstandard for sjømat. En rekke norske fiskerier er sertifisert i henhold til denne standarden, herunder også fisket etter torsk og hyse nord for 62. gr. nord. Den midlertidige forlengelsen opphører fra og med 15. august 2021. Fra dette tidspunkt vil MSC-sertifikatet på torsk (som for hyse) bare gjelde for fangst utenfor 12 nautiske mil.

 

Les mer