Sirkulære 10 - 2021 Ny avgift på viltlevende marine ressurser innføres fra 1. juli 2021.

Ny avgift på viltlevende marine ressurser innføres fra 1. juli 2021.

Vi gjør oppmerksom på at det er omsetningstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen, uavhengig av om fisken er fangstet før halvårsskiftet.

 

Les mer