Sirkulære 09 - 2021 - Nye minstepriser gjeldende fra 27.05.2021.

Surofi og kjøperorganisasjonene gjennomførte prisforhandlinger den 26.05.2021.

Les mer