Sirkulære 03 - 2021 Gjeldende rentesatser

Til fiskere, rederier og kjøpere.

Les mer