Sirkulære 02 - 2021 Ny kontrollavgift i fiskeflåten

Stortinget har vedtatt en ny kontrollavgift i fiskeflåten. Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt forskrift for avgiften datert 21.desember 2020.

Les mer