Satsen for produktavgift og fiskeriforskningsavgift 2015

Nærings- og fiskeridepartementet viser til finanskomiteens innstilling 3S (2014-2015) av Prop. 1LS (2014-2015) Skatter, avgifter og toll 2015. Innstillingen ble behandlet i Stortinget 15. desember 2014.

Produktavgiftssatsen for 2015 er satt til 3,1 % 

Fiskeriforskningsavgiftssatsen er satt til 1,2 %

Satsen for produktavgift og fiskeriforskningsavgift 2015