Salgslagene gir støtte til ISO-standard

Norsk villfisk har vedtatt å gi en støtte på 200 000 kroner hvert år de tre neste årene til et internasjonalt standardiseringsprosjekt i ISO for avfallsreduksjon og avfallshåndtering ombord på fiskefartøy. Initiativet til standarden kommer fra Norges Fiskarlag.

Les mer