Registrer deg til hummerfisket

Skjema for å registrere seg til hummerfisket er klart og ligger nå på nettsidene til Fiskeridirektoratet. Selv om du var registrert i fjor må du registrere deg på nytt i år. Registreringen gjelder for hummerfiskesesongen inneværende år.

https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Nyheter/Registrer-deg-til-hummarfisket