Regelverk for umiddelbar sløying på land

§3 i Forskrift om landings- og sluttseddel åpner for muligheten for at fisker leverer fisk rund, for umiddelbar sløying på land, med registrering av sløyd og kappet vekt på sluttseddel.

Les mer her