Regelverk for overtakelse av egen fangst endres.

Med virkning fra 01.10.2021 endres regelverket for overtakelse av egen fangst for fartøy som fryser fangsten om bord.  Egenovertakelse som omsetningsform vil fra da begrenses til ombordproduserte, foredlede produkter av fisk og skalldyr som filét, konsumpakket skalldyr, biprodukter, hvalkjøtt mv, jfr vedlagte rundskriv.  Endringen gjelder alle fiskeslag.  Endringen er et ledd i arbeidet med endringer i omsetningssystemet for fryst hvitfisk som Norges Råfisklag, Surofi og Vest-Norges Fiskesalslag i fellesskap vil gjennomføre.  Endringen gjennomføres samtidig og med samme innhold i de tre salgslagene.  Neste steg i dette arbeidet vil være innføring av delvis auksjonsplikt for torsk og sei, som innføres fra 01.01.2022.

Les mer