Produktavgift og fiskeriforskningsavgift

Stortinget har fastsatt produktavgiften for 2014 til 3,3 %. Dette betyr at satsen øker 0,3 %-poeng fra 2. halvår 2013. Fiskeriforskningsavgiften, som innføres fra 01.01.2014, er fastsatt til 1,2 %

Produktavgift og fiskeriforskningsavgift