Pressemelding Norsk Villfisk

Norsk Villfisk advarer om at de foreslåtte kuttene i føringstilskuddet vil ha store negative konsekvenser for fiskerinæringen langs store deler av kysten. Samtidig roser de miljøfokuset i statsbudsjettet.

Les mer