Overføring av torskekvoter for havfiskeflåten fra 2017 til 2018

Etter påvirkning blant annet fra SUROFI har Fiskeridirektoratet nå gitt adgang til havfiskeflåten å overføre 20 prosent av torskekvotene på fartøynivå fra 2017 til 2018. Bakgrunnen er lav fisketakt på torsk i den senere tid, samt behovet for å stimulere til at havfiskeflåten fisker hyse fram mot årsskifte for å legge til rette for at norsk totalkvote av hyse kan utnyttes i størst mulig grad.

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2017/1117/Overfoering-av-torskekvoter-fra-2017-til-2018