Orientering om satsen for produktavgift og fiskeriforskningsavgift for 2016

Nærings- og fiskeridepartementet viser til finanskomiteens innstilling 3S(2015-2016) av Prop. ILS(2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016. Innstillingen ble behandlet i Stortinget 14. desember 2015.

Produktavgiftssatsen for 2016 er satt til 2,7 %.

 

Fiskeriforskningsavgiftssatsen er satt til 1,35 %.