Oppheving av særskilt minstepris for notfanget sei fisket i område med dispensasjon fra minstemålet

Viser til Sirkulære 4 om dispensasjon på minstepris på notfanget sei.

Les mer