Oppfordring til norske fiskere om å melde bifangst av sjøpattedyr og sjøfugl

Alle de sentrale organisasjonene på fiskerisiden og Fiskeridirektoratet har gått sammen om oppfordringen til alle fiskere om å rapportere inn uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller.

Les mer