Oppdatering av forretningsreglene- nye reklamasjonsregler

Fra 1.januar iverksettes nye felles reklamasjonsregler for Surofi, Norges Råfisklag og Vest-Norges fiskesalslag. For Surofi er disse inntatt som et nytt kapittel 4 i forretningsreglene(§§ 26-30)- som vedlegges dette sirkulæret. I tillegg vil de ligge som eget menypunkt på www.surofi.no

Reklamasjonsreglene er mer omfattende og presise enn de har vært tidligere. Blant endringene er for øvrig at reklamasjonsfristene for fryste produkter er utvidet til 21 dager for reklamasjon på basis av inspeksjon og 3 måneder for skjulte feil og mangler. I de øvrige delene av forretningsreglene(kapittel 1-3) er det bare foretatt en redaksjonell oppdatering.

Les forretningsreglene her