Omsetning av leppefisk til oppdrettsnæringen

Omsetning av leppefisk til oppdrettsnæringen skiller seg fra annen førstehåndsomsetning ved at dette er livdyr som kjøper skal anvende levende. Det stiller egne krav til tett samhandling, les sirkulære 6 - 2014

Sirkulære 06 - 2014