Offentliggjøring av salgsinformasjon på fryst fisk og endring i bruk av start- og akseptpris på auksjonene

Surofi har inngått en avtale med kjøperorganisasjonene om å offentliggjøre salgsinformasjon på lukket nett også for fisk som omsettes på annen måte enn ved auksjon. Videre har Surofi inngått avtale med kjøperorganisasjonene om å iverksette en prøveordning der start- og akseptpris settes lik i auksjonen.

Sirkulære 2 - 2016