Nytt registreringskrav gjeldende fra 01.01.2022 til kaiselger- fritidsfiskere

Fiskeridirektoratet vil fra 01.01.2022 kreve at også fritidsfiskere med kaisalgdispensasjon må være registrert i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret for å bli registrert i Kjøperregisteret.

Dette innebærer en omlegging av praksis ved registrering. For å registrere enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret må den det gjelder planlegge å drive næringsvirksomhet, ha norsk forretningsadresse, samt være fylt 18 år. Hvis personen er over 15 år, så kan enkeltpersonforetak registreres etter tillatelse fra foresatte/verge og Statsforvalteren. Dette innebærer samtidig at det ikke kan registreres fritidsfiskere med kaisalgdispensasjon under 15 år i kjøperregisteret.

Les mer- Lovdata