Nye minstepriser gjeldende fra 25.01.2017

Surofi og kjøperorganisasjonene gjennomførte prisforhandlinger den 24.01.2017.

Det er enighet om at prøveordningen som ble innført i 2014 om at minsteprisene bare skal gjelde fersk fisk videreføres som en permanent ordning.

Det er enighet om å videreføre prøveordningen med dynamiske minstepriser på sei.

Det er også enighet om å innføre dynamisk minstepris på torsk.

Følgende minstepriser for ferske produkter gjelder fra 25.01.2017 og inntil videre dog ikke lenger enn til 24.05.2017.

Les mer