Nye minstepriser gjeldende fra 23.05.2017

Surofi og kjøperorganisasjonene gjennomførte prisforhandlinger den 22.05.2017.

Det ble oppnådd enighet om minsteprisene på alle arter/sorteringer.

Det er dynamisk minstepris på Sei, Torsk og Lyr.

Følgende minstepriser for ferske produkter gjelder fra 23.05.2017 og inntil videre dog ikke lenger enn til 02.10.2017.

Les mer.